Historie strany
Historie a vývoj strany


  • dne 28. září 1993 předložil veřejnosti přípravný výbor ČP zásadní politické vyhlášení základních programových tezí strany
  • do 5. listopadu 1993 bylo osobně kontaktováno více jak deset tisíc občanů ve všech regionech České republiky a shromážděno více než tisíc podpisů podporujících vyhlášení a vznik strany
  • Dne 7. ledna 1994 byla strana zaregistrována příslušným odborem MV ČR v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích
  • 7. června 1994 se sešel ustavující sněm strany, který vyhlásil ČP jako stranu konservativní, založenou na národních tradicích a pozitivních principech.

Zpět na vrch strany

VYHLÁŠENÍ
( Ze dne 28. září 1993 )

Totalitní mocí bylo po desetiletí kódováno do genů českého národa sdělení, že zlo se vyplácí. Zlo se nesmí vyplácet.
Nastal čas obrody národa. Hluboce zakořeněná pasivní rezistence národa jako druh obrany proti zvůli utlačovatelů, není dnes namístě. Naším cílem je vrátit politickou moc občanům. Vyzýváme občany vlastence k aktivní účasti na politice, počínaje obecní úrovní. Občané se sami musí ujmout moci; demokracie nespočívá v kuloárním jednání politické elity, ale ve výkonu občanských práv a povinností. Vládní politika musí vycházet z politiky obecní. Národ bude mít vždy takovou vládu, jakou si zaslouží.

Budeme stranou národní.
Chceme vyzdvihnout ty nejlepší vlastnosti našeho národa, jako jsou poctivost, pracovitost, schopnost netradičního řešení složitých situací, tolerance a snášenlivost, které jediné dokáží dovést naši republiku k prosperitě a k takovému postavení ve světové ekonomice a politice, které jsme již měli a ztratili.

Budeme stranou, která nenadřazuje princip národní nad princip občanský.
Naším cílem je žít v demokratickém státě, založeném na občanských principech. Morální povinnost k vlasti však nemůže být daná a vymezená zákonem. V dnešní době, kdy zatím nelze hovořit o tom, že žijeme v právním státě, je nemístné zdůrazňovat princip, že občan smí vše, co zákon nedokáže potrestat. Právě naopak. Je doba, kdy vlastenecky smýšlející občan má jednat především s ohledem na budoucnost své vlasti, od které se odvíjí budoucnost jeho i jeho dětí.

Budeme stranou, která si dala za cíl cestu k ekonomické prosperitě.
Je to cesta nelehká a nejsou žádné třetí cesty. Je naší vlasteneckou povinností podpořit svou vlast a na zdravém základě zabezpečit budoucnost svým dětem. Inflace a ztrátový státní rozpočet není východisko.

Budeme stranou, která neusiluje o moc, ale chce ji kontrolovat.
Žádné politické straně moc ve státě nepřísluší. Každá politická strana má právo a povinnost dohlížet, zda členové strany zvolení do parlamentu a jmenování do vlády, vykonávají moc svěřenou jim voliči v souladu s programem strany. V našich stanovách je zakotveno, že řídící funkce ve straně je neslučitelná s členstvím ve vládě či v parlamentu. Je to jediný způsob, jak důsledně prosazovat program strany. Nikdo se nesmí stát neodvolatelným.

Budeme stranou, která skoncuje s vyvoláváním pocitů národní méněcenosti.
Nebuďme národem Švejků a hloupých Honzů. Nejsme malý národ. Jsme národ jako každý jiný. Práce našich předků je toho důkazem, ať je to v oblasti řemeslné, vědecké či kulturní. V dimenzi národní jsme rovnoceni jakémukoli národu na světě. Na základě našeho historického a kulturního dědictví patříme mezi vyspělé národy světa. Máme historickou šanci. Jen naše vlastní nevědomost a zbabělost by ji dokázala zmařit.


Zpět na vrch stranyNapište nám: Česká pravice Stránku vytvořil: Petr Fuchs © Česká pravice 1997