Komentované desatero člena České pravice
Sloužit České republice - Nepřipouštět nekontrolovanou a nevyváženou moc - Uznávat legitimní práva menšin a zájmových skupin - Prosazovat, že konservatismus naléhavě potřebujeme - Nezneužívat svého postavení - Respektovat Ústavu a zákony státu - Bránit všemi způsoby demokracii a spravedlnost - Dbát na čest, etiku a kulturu v politice i životě - Dbát o dobré jméno České pravice - Nežvanit


 

1. Sloužit České republice
3. Nepřipouštět nekontrolovanou a nevyváženou moc
5. Uznávat legitimní práva menšin a zájmových skupin
7. Prosazovat, že konservatismus naléhavě potřebujeme
9. Nezneužívat svého postavení
2. Respektovat Ústavu a zákony státu
4. Bránit všemi způsoby demokracii a spravedlnost
6. Dbát na čest, etiku a kulturu v politice i životě
8. Dbát o dobré jméno České pravice
10. Nežvanit

 

Zpět na vrch strany.1. Sloužit České republice

V tomto bodě je zahrnut konservativní atribut respektu a úcty k autoritě. Ctít autoritu svého úřadu a neznevážit ji. Preferovat zájmy České republiky před jakýmikoliv jinými zájmy, včetně vlastních.

Zpět na vrch strany.2. Respektovat Ústavu a zákony státu

V tomto bodě je zahrnut konservativní aspekt parlamentarismu. Základem právního státu je bezvýhradná úcta k zákonům. K právnímu vědomí musí být člověk vychováván ve škole i rodině. Tato úcta nesmí být falešná, založená na lži.

Zpět na vrch strany.3. Nepřipouštět nekontrolovanou a nevyváženou moc

I politici jsou lidé a lidé jsou od přírody špatní. Dostanou-li moc a mají-li možnost tuto moc zneužít jistě to učiní. Nikdo proto nesmí získat nekontrolovatelnou moc do svých rukou. Státní správa nemusí být levná, ale musí být zabezpečená proti zneužití moci.

Zpět na vrch strany.4. Bránit všemi způsoby demokracii a spravedlnost

O demokracii je třeba usilovat denně. Není jednou provždy daná. Demokracie a svoboda musí být podřízena pořádku. Každý člověk musí být přesvědčen, že se standardním postupem dobere spravedlnosti.

Zpět na vrch strany.5. Uznávat legitimní práva menšin a zájmových skupin

Jeden z konservativních atributů, jeden z principů demokracie. Většina se musí naučit naslouchat menšině a ne předem zatracovat skvělá řešení z moci většiny. Budeme podporovat lobing v mezích povolených nejenom zákonem ale i politickou etikou.

Zpět na vrch strany.6. Dbát na čest, etiku a kulturu v politice i životě

Dbát o tyto hodnoty potřebujeme jak pro sebe, tak pro dobré jméno České republiky. Ten kdo se hrubým způsobem těmto hodnotám zpronevěří, musí z politiky odejít a to beze cti a s opovržením.

Zpět na vrch strany.7. Prosazovat, že konservatismus naléhavě potřebujeme

Konservatismus není návrat do minulosti, ale uznávání tradičních a osvědčených hodnot. Je to cesta do budoucnosti postavená na reálných zkušenostech z tohoto světa. Žádný experiment. Konservativci prosadili více trvalých hodnot ve společnosti než liberálové, kteří více slibují a inspirují, než činí.

Zpět na vrch strany.8. Dbát o dobré jméno České pravice

Ohrozíli kterýkoli člen neposkvrněné jméno strany , zruší na návrh Smírčí komise, Výkonný sbor jeho členství.

Zpět na vrch strany.9. Nezneužívat svého postavení

Kdo zneužije svého postavení ve stranické nebo politické funkci, bude ze strany vyloučen a bude mu znemožněno funkci dále vykonávat.

Zpět na vrch strany.10. Nežvanit

Jeden ze základních atributů konservativce. Neslibuji, co nemohu splnit. Nemluvím mnoho, raději vážím svá slova. Konservativec nehodnotí politiky podle toho kolik toho řekli, ale podle toho co řekli a co udělali.


Zpět na vrch strany.Napište nám: Česká pravice Stránku vytvořil: Petr Fuchs © Česká pravice 1997